Knihovna ČD

Knihovna ČD

  Úvod TRIS Knihovna ČD EDICE ARCHIVY

České dráhy a.s. - Archiv v Praze-Libni

Pracoviště k 31.12 2015 bylo zrušeno. Na základě žádosti Státního oblastního archivu Praha odsouhlasilo Představenstvo společnosti České dráhy, a.s. dne 20.7. 2015 předání vybraných archivní fondů Státnímu oblastnímu archivu Praha a k 31.10.2015 bylo předání realizováno.
Kontakt: státní oblastní archiv Praha, Archivní 4/2257 149 00 Praha 4 - Chodovec.
www.soapraha.cz