Knihovna ČD

Knihovna ČD

  Úvod TRIS Knihovna ČD EDICE ARCHIVY

Mezi úkoly týkající se zabezpečení provozu IS patří zejména:
  1. Zajišťování provozu Knihovny ČD dopravy včetně aktualizace knihovního fondu a souvisejících reprografických služeb
  2. Provoz a rozšiřování databáze informačního systému TRIS (databáze anotací z tuzemských a zahraničních periodik s dopravní tematikou)