Ústřední technická knihovna dopravy

O4 Odbor správní Ústřední technická knihovna dopravy

  home TRIS knihovna ÚTKD EDICE ARCHIVY

Mezi úkoly týkající se zabezpečení provozu IS patří zejména:
  1. Zajišťování provozu Ústřední technické knihovny dopravy včetně aktualizace knihovního fondu a souvisejících reprografických služeb
  2. Provoz a rozšiřování databáze informačního systému TRIS (databáze anotací z tuzemských a zahraničních periodik s dopravní tematikou)