Knihovna ČD

Knihovna ČD

  Úvod TRIS Knihovna ČD EDICE ARCHIVY

Knihovna ČD od 4. května 2021 znovu otevřena


• Čtenáři, kteří chtějí literaturu studovat na místě, se musí dopředu objednat mailem nebo telefonicky, protože není dovolena přítomnost více než jedné osoby na 15 m2.
• Čtenáři, kteří knihy vracejí nebo si je budou chtít vypůjčit absenčně, mohou přijít kdykoli v půjčovní době (Út 12 – 15, St 9.30 – 15.30, Čt 9.30 – 12.30), ale doporučujeme předem si ověřit, zda bude obsluha knihovny přítomna.
• Po celou dobu pobytu v knihovně jsou čtenáři povinni mít nasazen respirátor třídy FFP2.
• Žádáme čtenáře, kteří mají knihy vypůjčeny déle než měsíc, o jejich neprodlené vrácení.


Knihovna ČD je znovu otevřena od 4. května 2021 ve stávajících výpůjčních hodinách.
Út 12,00 – 15,00 hodin
St 9,30 – 15,30 hodin
Čt 9,30 – 12,30 hodin

• Vstup a pobyt zde je možný pouze v rouškách nebo jiné ochraně dýchacích cest a s gumovými rukavicemi
• Vstup osobám s příznaky respiračního onemocnění, teplotou, kašlem atd. může být odepřen
• Studium v čítárně omezte na minimum
• V čítárně a jinde zachovávejte rozestupy 2 metry
• Po vstupu používejte dezinfekci na ruce
• Vrácené knihy musí být nejméně 2 dny umístěny v tzv. karanténě a proto je možné, že některé tituly nebude možno dočasně vypůjčit.

Telefon: 720 040 451, 607 548 478

Knihovna ČD

je knihovna Českých drah, která buduje, udržuje a zpřístupňuje ojedinělý knihovní fond tuzemské a zahraniční odborné literatury a obsahuje asi 120 000 knihovních jednotek z gesce "doprava" a oborů s ní souvisejících, dále obsahuje odborná periodika z tuzemské a zahraniční produkce.

Co může Knihovna ČD nabídnout?

Základem fondu jsou tuzemské a zahraniční monografie, vázané časopisy a skripta, ČSN a TNŽ, resortní předpisy včetně historické sbírky, předpisy UIC a OSŽD, resortní výzkumné zprávy, mapy, jízdní řády apod. Knihovna ČD nakupuje a zpřístupňuje uživatelům odborná periodika z tuzemské a zahraniční produkce.

Co si lze půjčit na základě těchto stránek?

Knihy, sborníky z konferencí, výzkumné zprávy, mapy a periodika jsou ukládány do elektronické podoby v systému KPWIN-SQL. Souhrnně tvoří databázi, která je vystavena na našich stránkách a je možno v ní vyhledávat .