Knihovna ČD

Knihovna ČD

  Úvod TRIS Knihovna ČD EDICE ARCHIVY

Knihovna ČD je otevřena v těchto výpůjčních hodinách.


Út 12,00 – 15,00 hodin
St 9,30 – 15,30 hodin
Čt 9,30 – 12,30 hodin

Telefon: 720 040 451, 607 548 478

Knihovna ČD

je knihovna Českých drah, která buduje, udržuje a zpřístupňuje ojedinělý knihovní fond tuzemské a zahraniční odborné literatury a obsahuje asi 120 000 knihovních jednotek z gesce "doprava" a oborů s ní souvisejících, dále obsahuje odborná periodika z tuzemské a zahraniční produkce.

Co může Knihovna ČD nabídnout?

Základem fondu jsou tuzemské a zahraniční monografie, vázané časopisy a skripta, ČSN a TNŽ, resortní předpisy včetně historické sbírky, předpisy UIC a OSŽD, resortní výzkumné zprávy, mapy, jízdní řády apod. Knihovna ČD nakupuje a zpřístupňuje uživatelům odborná periodika z tuzemské a zahraniční produkce.

Co si lze půjčit na základě těchto stránek?

Knihy, sborníky z konferencí, výzkumné zprávy, mapy a periodika jsou ukládány do elektronické podoby v systému KPWIN-SQL. Souhrnně tvoří databázi, která je vystavena na našich stránkách a je možno v ní vyhledávat .