Ústřední technická knihovna dopravy

O4 Odbor správní Ústřední technická knihovna dopravy

  home TRIS knihovna ÚTKD EDICE ARCHIVY

Vážení čtenáři, vzhledem ke stěhování knihovny ÚTKD do Kralup n. Vltavou bude
knihovna ode dne 7. září 2017 uzavřena.
Veškeré výpůjčky vraťte prosím co nejdříve do knihovny na nákladovém nádraží Žižkov v pracovní dny po předchozí dohodě na telefonu 607548478.
Termín otevření knihovny v Kralupech (Poděbradova ulice 81, v areálu bývalého lokomotivního depa) bude oznámen.

Ode dne 31.8.2015 je knihovna zpřístupněna pouze ve středu od 10.00 do 15:30 hodin.
Kontakt: telefon kancelář 972 225 202,8; telefon studovna 972 225 201.

Upozornění: od 1. ledna 2016 se do databáze TRIS nové záznamy již nedoplňují.

Ústřední technická knihovna dopravy

je knihovna Českých drah, která buduje, udržuje a zpřístupňuje ojedinělý knihovní fond tuzemské a zahraniční odborné literatury a obsahuje asi 120 000 knihovních jednotek z gesce "doprava" a oborů s ní souvisejících, dále obsahuje odborná periodika z tuzemské a zahraniční produkce.

Co může ÚTKD nabídnout?

Základem fondu jsou tuzemské a zahraniční monografie, vázané časopisy a skripta, ČSN a TNŽ, resortní předpisy včetně historické sbírky, předpisy UIC a OSŽD, resortní výzkumné zprávy, mapy, jízdní řády apod. ÚTKD nakupuje a zpřístupňuje uživatelům odborná periodika z tuzemské a zahraniční produkce.

Co si lze půjčit na základě těchto stránek?

Knihy, sborníky z konferencí, výzkumné zprávy, mapy a periodika jsou ukládány do elektronické podoby v systému KPWIN-SQL. Souhrnně tvoří databázi, která je vystavena na našich stránkách a je možno v ní vyhledávat .

obrázek knihovny obrázek knihovny obrázek knihovny