Ústřední technická knihovna dopravy

O4 Odbor správní Ústřední technická knihovna dopravy

  home TRIS knihovna ÚTKD EDICE ARCHIVY

Rezervace

Po otevření plného katalogizačního záznamu žádaného dokumentu se na poslední řádce objeví údaj, zda je dokument volný a zda je možno si ho zarezervovat.
Klepnutím na ikonu se otevře pole, do nějž uživatel zapíše číslo své čtenářské legitimace, a po potvrzení OK je dokument zarezervován.
V případě, že uživatel ještě není zaregistrován do knihovny, může dokument objednat na adrese knihovna@gr.cd.cz

Publikace je připravena v knihovně další den a je rezervována po dobu 14 dnů.