Knihovna ČD

Knihovna ČD

  Úvod TRIS Knihovna ČD EDICE ARCHIVY

Rezervace

Po otevření plného katalogizačního záznamu žádaného dokumentu se na poslední řádce objeví údaj, zda je dokument volný a zda je možno si ho zarezervovat.
Klepnutím na ikonu se otevře pole, do nějž uživatel zapíše číslo své čtenářské legitimace, a po potvrzení OK je dokument zarezervován.
V případě, že uživatel ještě není zaregistrován do knihovny, může dokument objednat na adrese knihovna@gr.cd.cz

Publikace je připravena v knihovně další den a je rezervována po dobu 14 dnů.