Knihovna ČD

Knihovna ČD

  Úvod TRIS Knihovna ČD EDICE ARCHIVY

Způsob vyhledávání:

Nejprve je nutno si vybrat typ dokumentu, v němž požadujeme hledat:
  • KOMPLET - hledání probíhá v celé databázi
  • MONOGRAFIE, DOKUMENTY Z KONFERENCÍ, VÝZKUMNÉ ZPRÁVY, MAPY, PERIODIKA - vyhledávání probíhá jen v uvedené skupině

Vyhledání konkrétní požadované publikace lze zadáním jednoho nebo více slov do uvedených polí.

SLOVO Z NÁZVU:Název lze uvést úplný, přesný, ale pokud ho neznáme, stačí i jen jedno slovo
AUTOR:Jméno i příjmení, nebo jenom příjmení. Možno uvést i spoluautora, nebo další důležité osoby, které se na tvorbě dokumentu podílely.
PŘEDMĚTOVÉ HESLO:Vyjadřuje obsah knihy, lze použít jedno nebo pro zpřesnění dvě slova (př.:
doprava
doprava kombinovaná
lodě
lodě námořní)
NAKLADATEL,
ROK VYDÁNÍ,
MÍSTO VYDÁNÍ:
Název nakladatelství, rok, místo - uvedeme, co známe.


VYSVĚTLIVKY ZKRATEK:

MON - monografie
KON - sborník z konference
MAP - mapa
VZP - výzkumná zpráva
PER - periodika

Kat. A - absenčně
Kat. P - prezenčně
Kat. D - dislokované

Jednotlivé záznamy ve vyhledaném seznamu si lze otevřít kliknutím na název. Objeví se katalogizační záznam na jehož konci je uvedena signatura pro vyhledání ve fondu knihovny.